wwwcpn1

Slider

previous arrow
next arrow
Slider

นายมนูญ จันทร์สุข

ผู้อำนวยการ สพป.ชพ.เขต 1

เพลงมาร์ช สพป.ชพ.1

ข่าวข้นค้นข่าว สพป.ชพ.1

Slider
29 กันยายน 2564 พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36/2564 และร่วมประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่  ทั่วประเทศ
09 กันยายน 2564 พุธเช้า..ข่าว สพฐ.
02 กันยายน 2564 พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 32/2564
18 สิงหาคม 2564 พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 30/2564
17 สิงหาคม 2564 จันทร์นี้ที่ สพป.ชุมพร เขต 1
05 สิงหาคม 2564 พุธเช้า..ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 28/2564
30 กรกฎาคม 2564 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
27 กรกฎาคม 2564 กองทุนชาตะสัมพันธ์
22 กรกฎาคม 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)ปพ.3) ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2564
21 กรกฎาคม 2564 การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1ครั้งที่ 3/2564
21 กรกฎาคม 2564 พุธเช้า…ข่าว สพฐ.
15 กรกฎาคม 2564 ประชุมรับฟังการชี้แจงคลินิกออนไลน์การประเมินตัวชี้วัด (KRS)
15 กรกฎาคม 2564 การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
14 กรกฎาคม 2564 พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2564
14 กรกฎาคม 2564 เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และบุคลากร สถานศึกษาในสังกัด
14 กรกฎาคม 2564 กองทุนชาตะสัมพันธ์
14 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมหน้าเสาธง….เช้าวันจันทร์
14 กรกฎาคม 2564 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
07 กรกฎาคม 2564 พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2564
05 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมหน้าเสาธงเช้าวันจันทร์
30 มิถุนายน 2564 สพป.ชุมพร เขต 1 รับชมรายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2564
28 มิถุนายน 2564 กองทุนชาตะสัมพันธ์
28 มิถุนายน 2564 ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 6/2564
Facebook Pagelike Widget

การจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชุมพร เขต 1

01 มิถุนายน 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
19 พฤษภาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง การก่อสร้างแท่นวางถังเก็บน้ำของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
09 มีนาคม 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงาน สพป.ชุมพร เขต 1
30 ตุลาคม 2562 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
27 มิถุนายน 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
30 พฤษภาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีการศึกษา 2562
21 พฤษภาคม 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร
26 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์แยกรายการ ประจำปีการศึกษา 2562
22 พฤศจิกายน 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
05 กุมภาพันธ์ 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติม
05 มกราคม 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน
01 ธันวาคม 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20 พฤศจิกายน 2560 ประกาศแผนการจัดซื้อรถตู้โดยสาร 12 ที่นั้งประจำปีงบประมาณ2561
25 มีนาคม 2560 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
25 พฤศจิกายน 2559 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
22 กันยายน 2563 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
28 สิงหาคม 2563 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ ๖ รายการ
28 สิงหาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
26 สิงหาคม 2563 รายชื่อผู้ขอรับ และผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
19 สิงหาคม 2563 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทยครั้งที่ 2
19 สิงหาคม 2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์, ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย ครั้งที่ 2
18 สิงหาคม 2563 ประกาศผลฯ และยกเลิกประกาศ
06 สิงหาคม 2563 อุทธรณ์ รายการ ครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
05 สิงหาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ ๖ รายการ
05 สิงหาคม 2563 เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
05 สิงหาคม 2563 ราคากลางรายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
05 สิงหาคม 2563 คุณลักษณะครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
05 สิงหาคม 2563 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์, ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
03 สิงหาคม 2563 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาและผลการพิจารณาปรับปรุ่งร่าง
31 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
05 สิงหาคม 2563 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย ประจำปีงบประมาณ 2563
30 กรกฎาคม 2563 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับห้องสมุดระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา , ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
20 กรกฎาคม 2563 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
30 มิถุนายน 2563 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
01 มิถุนายน 2563 การประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
13 พฤษภาคม 2563 ประกาศจ้างก่อสร้างแท่นวางถังเก็บน้ำ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มีนาคม 2563 การประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงาน สพป.ชุมพร เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มิถุนายน 2562 การประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
27 พฤษภาคม 2562 การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง DLIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
23 พฤษภาคม 2562 การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก
05 เมษายน 2562 การประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2
14 กุมภาพันธ์ 2562 การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (Shopping List) ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (ครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
14 กุมภาพันธ์ 2562 การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
06 ธันวาคม 2561 การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ
06 ธันวาคม 2561 การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ Shopping List 5 รายการ
30 กันยายน 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กันยายน 2563
31 สิงหาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สิงหาคม 2563
31 กรกฎาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฎาคม 2563
30 มิถุนายน 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มิถุนายน 2563
31 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2563
30 เมษายน 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2563
31 มีนาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2563
04 มีนาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563
05 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2563
02 มกราคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ธันวาคม 2562
30 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤศจิกายน 2562
04 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2562
30 กันยายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กันยายน 2562
01 กันยายน 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สิงหาคม 2562
01 สิงหาคม 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กรกฏาคม 2562
11 มกราคม 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2563
07 ธันวาคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
09 พฤศจิกายน 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2563
08 ตุลาคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2563
02 กันยายน 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2563
05 สิงหาคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
03 กรกฎาคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2563
04 มิถุนายน 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
07 พฤษภาคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2563
02 เมษายน 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2563

Integrity and Transparency Assessment

กลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

29 กันยายน 2564 พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36/2564 และร่วมประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่  ทั่วประเทศ
09 กันยายน 2564 พุธเช้า..ข่าว สพฐ.
02 กันยายน 2564 พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 32/2564
18 สิงหาคม 2564 พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 30/2564
17 สิงหาคม 2564 จันทร์นี้ที่ สพป.ชุมพร เขต 1
05 สิงหาคม 2564 พุธเช้า..ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 28/2564
30 กรกฎาคม 2564 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
27 กรกฎาคม 2564 กองทุนชาตะสัมพันธ์
22 กรกฎาคม 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)ปพ.3) ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2564
21 กรกฎาคม 2564 การประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1ครั้งที่ 3/2564
21 กรกฎาคม 2564 พุธเช้า…ข่าว สพฐ.
15 กรกฎาคม 2564 ประชุมรับฟังการชี้แจงคลินิกออนไลน์การประเมินตัวชี้วัด (KRS)
15 กรกฎาคม 2564 การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
14 กรกฎาคม 2564 พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2564
14 กรกฎาคม 2564 เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และบุคลากร สถานศึกษาในสังกัด
11 มกราคม 2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2563
07 ธันวาคม 2563 การขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ สปช.017 ก (7ห้องเรียน) จำนวน 1 หลัง , แบบสปช.017 ก (8ห้องเรียน) จำนวน 1 หลัง ของโรงเรียนวัดพิชัยยาราม
07 ธันวาคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
09 พฤศจิกายน 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม 2563
02 พฤศจิกายน 2563 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 (ไตรมาส4)
02 พฤศจิกายน 2563 ขั้นตอนการถอนเงินประกันสัญญา
12 ตุลาคม 2563 การเผยแพร่รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
08 ตุลาคม 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2563
07 ตุลาคม 2563 แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ
30 กันยายน 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กันยายน 2563
22 กันยายน 2563 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล , ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย
16 กันยายน 2563 ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
11 กันยายน 2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 31 ส.ค. 63
02 กันยายน 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนสิงหาคม 2563
31 สิงหาคม 2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สิงหาคม 2563
25 ธันวาคม 2563 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
25 ธันวาคม 2563 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564
21 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
26 พฤศจิกายน 2563 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564
16 พฤศจิกายน 2563 รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
12 พฤศจิกายน 2563 การประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ
12 พฤศจิกายน 2563 การประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
11 พฤศจิกายน 2563 มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา
09 พฤศจิกายน 2563 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
03 พฤศจิกายน 2563 คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
02 พฤศจิกายน 2563 การประเมินเพื่อปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ
27 ตุลาคม 2563 บันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการขอจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
27 ตุลาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
26 ตุลาคม 2563 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
21 ตุลาคม 2563 บัญชีตำแหน่งว่างทั้งหมดที่คงเหลือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 (ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563)
17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง  (Stand alone)
06 กันยายน 2563 ประกาศผลการคัดเลือกรูปเล่มผลงานนวัตกรรม “เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN1”
26 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปี งบประมาณ 2563
24 มิถุนายน 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน www.deep.go.th
20 มิถุนายน 2563 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2/2563
18 มิถุนายน 2563 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2563
11 มิถุนายน 2563 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
09 มิถุนายน 2563 แนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนก่อเปิดภาคเรียน (1 กรกฎาคม 2563) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
09 มิถุนายน 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลฯ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
29 พฤษภาคม 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลฯ
29 พฤษภาคม 2563 สื่อการเรียนการสอน เรื่อง สร้างเด็กดีผ่านนิทาน -โดย ครูแจ้ว
29 พฤษภาคม 2563 สื่อการเรียนการสอน English is Fin By Teacher Ken
29 พฤษภาคม 2563 สื่อการเรียนการสอน – วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย ครูตู่ สุภชัย
29 พฤษภาคม 2563 สื่อการเรียนการสอน – เรื่อง สัตว์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย ครูหนึ่ง
29 พฤษภาคม 2563 แนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน สพป.ชุมพร เขต 1 (ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1)
22 กรกฎาคม 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)ปพ.3) ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2564
25 มิถุนายน 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การทดลองใช้ระบบจัดทำและตรวจสอบแบบรายงาน (ปพ.3) ออนไลน์
10 มีนาคม 2564 ชุมพร เขต 1 ประชุมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้จัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
28 กุมภาพันธ์ 2564 การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)
03 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3
25 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3
18 ธันวาคม 2563 ประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 15 ปีการศึกษา 2563 (ระดับประเทศ)
16 ธันวาคม 2563 ประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ใจเรา”
16 ธันวาคม 2563 การประชุมโครงการเพิ่มทักษะ ด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ของจังหวัดชุมพร 
15 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564
14 ธันวาคม 2563 การดำเนินงานตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง
14 ธันวาคม 2563 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา
09 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 5 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร,นครศรีธรรมราช,พัทลุง,สงขลา,สตูล) ครั้งที่ 1/2563
09 ธันวาคม 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารสถานศึกษา ตามนโยบาย “ สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ”
08 ธันวาคม 2563 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้ออกประกาศ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 3 ฉบับ
17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง  (Stand alone)
30 มีนาคม 2563 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563-2567)
20 มีนาคม 2563 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
06 มีนาคม 2563 รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24 มิถุนายน 2562 คู่มือการปฎิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน
21 มิถุนายน 2562 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2559-2562)
10 มิถุนายน 2562 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2559 – 2562)
10 พฤษภาคม 2562 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561
07 พฤษภาคม 2562 รายงานผลการดำเนินงานการจัดสรรและติดตามการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2561
22 เมษายน 2562 รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำจัดสรรและติดตามการบริหารจัดการงบประมาณ พ.ศ.2561
10 เมษายน 2562 ร่วมทำ ร่วมคิด ร่วมพัฒนา
01 เมษายน 2562 รายงานการประเมินผลความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ปีการศึกษา 2561 ทางระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์
22 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand alone)
15 มีนาคม 2562 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประชาสันติ
26 กุมภาพันธ์ 2562 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
09 ตุลาคม 2563 ภาพรวมและประเด็นปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัย พ.ศ.2560
30 มิถุนายน 2563 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวุตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
30 มิถุนายน 2563 แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
30 มิถุนายน 2563 การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563
12 มิถุนายน 2563 แนวทางการเบิกค่าเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วง COVID-19
22 พฤษภาคม 2563 แนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.2563
01 เมษายน 2563 คู่มือการปฏิบัติงาน นางสาวกาญจนา สุพรรณา
01 เมษายน 2563 ทำเนียบบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชพ.1
03 ตุลาคม 2562 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2562
03 ตุลาคม 2562 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
29 เมษายน 2562 เปรียบเทียบขั้นตอนการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 เมษายน 2562 ขั้นตอนการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ใหม่) เปิดระบบวันที่ 24 เมษายน 2562
26 มีนาคม 2562 ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
26 มีนาคม 2562 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
27 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบฯปี 60
14 กันยายน 2563 โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 พฤษภาคม 2562 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
03 พฤษภาคม 2562 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
30 มกราคม 2562 แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
06 พฤศจิกายน 2561 รายงานการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
27 มิถุนายน 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาพม่า)
21 มิถุนายน 2561 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาจีน)
07 มิถุนายน 2561 ประกาศมาตรการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน 2561
07 พฤษภาคม 2561 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
24 เมษายน 2561 มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกทรัพย์สิน หรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียน
26 มีนาคม 2561 มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
07 มีนาคม 2561 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
02 มีนาคม 2561 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 2561
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
15 กรกฎาคม 2564 การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
28 ธันวาคม 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
16 ธันวาคม 2563 ประชุมทางไกลรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 47/2563
01 ธันวาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพป.ชุมพร เขต 1
24 พฤศจิกายน 2563 ประชุมการนำเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และการรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินแห่งชาติ (eMENSCR)
30 ตุลาคม 2563 ประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14 ตุลาคม 2563 ประชุมการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
12 กันยายน 2563 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
31 กรกฎาคม 2563 จำนวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.ชุมพร 1 ภาคเรียนที่1/2563
22 กรกฎาคม 2563 รายการ “พุธเช้า…ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 27/2563
24 มิถุนายน 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 23/2563
01 มิถุนายน 2563 การประชุมทางไกลซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล
14 พฤษภาคม 2563 ส่งสำเนาสัญญาการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
15 เมษายน 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2563
01 เมษายน 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 13/2563
14 กรกฎาคม 2564 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
08 มีนาคม 2564 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2
05 กุมภาพันธ์ 2564 สพป.ชุมพร เขต 1 รับการ Coaching การให้คำปรึกษาแนะนำ ของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ( Coaching Team ) รอง ผอ.สพท.
12 พฤศจิกายน 2563 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 24 พ.ย. 2563 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
12 ตุลาคม 2563 รายงานผลกากรดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ 2563
12 ตุลาคม 2563 รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.
09 ตุลาคม 2563 เกียรติบัตรคณะกรรมการจัดการเรียนรู้สภาพจริง การพัฒนารอง ผอ.สถานศึกษา
23 กันยายน 2563 ขอแสดงความยินดี OBEC AWARDS ระดับชาติ 2562
22 กันยายน 2563 พิธิปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
15 กันยายน 2563 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 23 การเรียนรู้สภาพจริงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ สถานศึกษา
15 กันยายน 2563 สพป.ชุมพร เขต 1 เปิดศูนย์พัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา
15 กันยายน 2563 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 22 การเรียนรู้สภาพจริงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา ณ สถานศึกษา
15 กันยายน 2563 จดหมายข่าวกลุ่มพัฒนาครู ฉบับที่ 21 การเรียนรู้สภาพจริง ตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา ณ สถานศึกษา
15 กันยายน 2563 จดหมายข่าว กลุ่มพัฒนาครูฉบับที่ 20 การพัฒนาสุขภาพจิต

Download เอกสารต่างๆ / เผยแพร่ผลงานวิชาการ

02 พฤศจิกายน 2563 ขั้นตอนการถอนเงินประกันสัญญา
07 ตุลาคม 2563 แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ
05 สิงหาคม 2563 แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ
25 มีนาคม 2563 ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
25 มีนาคม 2563 ขั้นตอนการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
17 กุมภาพันธ์ 2563 ใบแจ้งการชำระเงินรายได้แผ่นดิน สพป.ชพ.1
17 กุมภาพันธ์ 2563 ใบแจ้งการชำระเงินฝากคลัง สพป.ชพ.1
17 กุมภาพันธ์ 2563 ใบแจ้งการชำระเงินเบิกเกินส่งคืน สพป.ชพ.1
14 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ม.ค.63
01 พฤษภาคม 2562 แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
01 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายการกรอกรายละเอียดใบเบิกค่าเดินทางไปราชการ
01 พฤษภาคม 2562 แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย
30 เมษายน 2562 คู่มือการเบิกใบเสร็จรับเงิน
24 เมษายน 2562 ชี้แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติในการถอนคืนเงินประกันสัญญา
01 เมษายน 2562 แนวทางการเบิกค่าตอบแทน/ค่าใช้สอย
03 พฤศจิกายน 2563 คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
27 ตุลาคม 2563 บันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการขอจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
25 กันยายน 2563 มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา
18 พฤศจิกายน 2562 คำขอมีบัตรประจำตัว
08 ตุลาคม 2562 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
26 สิงหาคม 2562 คู่มือสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
09 กรกฎาคม 2562 แบบประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ
06 ธันวาคม 2561 คู่มือประเมินวิทยฐานะสายงานการสอน ว 17/2552
23 สิงหาคม 2561 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะและโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม
26 กรกฎาคม 2561 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม
18 กรกฎาคม 2561 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561
27 มิถุนายน 2561 แบบประเมินของคณะกรรมการ ในการประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
21 มิถุนายน 2561 Flow chart ขั้นตอนการดำเนินการจัดพิธีรับเครื่องราชฯ
14 มิถุนายน 2561 ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
18 เมษายน 2561 แบบฟอร์มขอรับการประเมินของลูกจ้างประจำ
08 เมษายน 2563 หุ่นยนต์ปั๊มเจล..ลดเสี่ยงโควิด
19 มีนาคม 2563 ผอ.สพป.ชุมพร1 เยี่ยมโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนและเน้นย้ำมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019(Covid -19)
24 ธันวาคม 2562 สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3
18 กันยายน 2562 ประชุมยกระดับคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562
29 สิงหาคม 2562 กิจกรรม “หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญวันพระ”
23 สิงหาคม 2562 ต้อนรับคณะกรรมการจากมูลนิธิไทยรัฐ
07 สิงหาคม 2562 พิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดชุมพร
03 มิถุนายน 2562 คณะข้าราชการ/ลูกจ้าง สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดชุมพร
30 พฤษภาคม 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
24 เมษายน 2562 ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
19 เมษายน 2562 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท
23 มกราคม 2562 ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2562
17 มกราคม 2562 งานวันครู ประจำปี 2562
25 ธันวาคม 2561 กิจกรรมเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์
25 ธันวาคม 2561 สพป.ชุมพร เขต 1 มอบบ้านให้นักเรียน”สร้างรอยยิ้มให้น้อง”
14 กันยายน 2563 โครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 พฤษภาคม 2562 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
03 พฤษภาคม 2562 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
30 มกราคม 2562 แนวปฏิบัติข้าราชการกับการวางตนเป็นกลางทางการเมือง
06 พฤศจิกายน 2561 รายงานการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน
25 มกราคม 2561 เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
20 มกราคม 2561 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
20 มกราคม 2561 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544
20 มกราคม 2561 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04273/ว3723 ลว. 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดและกรณีเรี่ยไร
15 มกราคม 2561 การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
11 มกราคม 2561 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนพิเศษของบุคลากรในสถานศึกษา
11 มกราคม 2561 ส่งเอกสารประกอบการตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ (เพิ่มเติม)
05 มกราคม 2561 (Integrity and transparency Assessment : ITA) >> กลุ่มกฎหมายและคดี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
28 ธันวาคม 2560 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู (ใหม่)
03 ธันวาคม 2563 การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต B.M.K model โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
13 กรกฎาคม 2563 แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
18 สิงหาคม 2562 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โดยใช้รูปแบบ KHOTIA MODEL สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ของโรงเรียนบ้านคอเตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑
23 กรกฎาคม 2562 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบยูเลิร์นนิงด้วยเอกสารประกอบการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม
31 มกราคม 2562 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืชกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
29 มกราคม 2562 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตรแกนกลาง
29 มกราคม 2562 คู่มือการนิเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
12 มกราคม 2562 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุมหัศจรรย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย วันดี อินทรสุวรรณ์ โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
11 ธันวาคม 2561 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อิงมาตรฐานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1
24 พฤศจิกายน 2561 คู่มือดำเนินงาน การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรมที่มีสัมฤทธิผล โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์ )
24 พฤศจิกายน 2561 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้แบบโครงงาน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปากน้า(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) ปี การศึกษา 2560
23 กันยายน 2561 การวิจัยและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุด ชุมพรบ้านฉัน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
29 มิถุนายน 2561 รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา คอมพิวเตอร์ (ง 14201) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
12 มิถุนายน 2561 รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพืชน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย บุญโชติ นุ่มปาน โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
26 มีนาคม 2561 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) หน่วยการเรียนรู้ การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

VDO รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

VDO กิจกรรม สพป.ชพ.1

 

 

คลังเก็บ

RSS Kroobannok Education News

ติดต่อ webmaster : facebook


เข้าระบบ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253