เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน

เรื่อง  แจ้งประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดทำประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบนภายในหน่วยงาน
ลงวันที่ 15 มกราคม 2561 ขึ้นใช้บังคับ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Download ประกาศแนวปฏิบัติป้องกันการรับสินบน-แจ้งเวียนwebsite.pdf (PDF, 1KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253