ลงนามบันทึกข้อตกลงและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย กลุ่มวัยเรียน ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กไทยกลุ่มวัยเรียน แบบบูรณาการ จังหวัดชุมพร ปี 2561

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.00  – 16.00 น. ณ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลงและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพเด็กไทย กลุ่มวัยเรียน ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กไทยกลุ่มวัยเรียน แบบบูรณาการ จังหวัดชุมพร ปี 2561  ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดมหาดไทย สาธารณสุข ศึกษาธิการ และท้องถิ่น โดยมี ผอ.ร.ร. และผู้รับผิดชอบงานเด็กไทยกลุ่มวัยเรียนจาก ร.ร.ต้นแบบ กลุ่มเป้าหมายในสังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 จำนวน 10 โรง ได้แก่ ร.ร.บ้านท่าไม้ลาย, บ้านดอนไทรงาม, ชุมชนวัดหาดพันไกร, บ้านคอสน, บ้านเขาบ่อ,บ้านกลาง, ชุมชนประชานิคม, บ้านหาดส้มแป้น, ชุมชนมาบอำมฤต และบ้านดอนตะเคียน เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253