สรุปขั้นตอนซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

ประกาศแผนการจัดซื้อ

ประกาศแผนการจัดซื้อรถตู้โดยสาร 12 ที่นั้งประจำปีงบประมาณ2561

ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางจัดซื้อรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล

ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่งดี่เซล

ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้มีสิทธิได้รับคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคารถตู้โดยสาร 12 ที่นั่งที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศสัญญาและรายละเอียดสัญญาจัดซื้อรถตู้โดยสาร

ประกาศ สัญญาและรายละเอียดสัญญาจัดซื้อรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง

 

แบบ สขร.1

Download แบบ-สขร_-1-รถตู้.pdf (PDF, 1KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253