ประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด สพป.ชุมพร เขต 1 ประจำปี 2560

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด สพป.ชุมพร เขต 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สพป.ชุมพร เขต 1 ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาสรุปผลการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข สพป.ชุมพร เขต 1 ประจำปี 2560 ซึ่งมีสถานศึกษาส่งผลงานเข้ารับการประเมิน 3 ระดับ จำนวน 48 โรงเรียน ได้แก่ ระดับเพชร จำนวน 4 โรงเรียน, ระดับทอง จำนวน 11 โรงเรียน และ ระดับเงิน จำนวน 33 โรงเรียน

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253