ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนในสังกัด

วันที่ 30 มีนาคม 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนประชานิคม 2 และ มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านเขาพาง

โรงเรียนประชานิคม 2

โรงเรียนบ้านเขาพาง

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253