พิธีฉลองสามเณร ณ วัดพรุใหญ่ ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

วันที่ 11 เมษายน 2561 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้           นายวิมาน  ดีทองหลาง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธี ฉลองสามเณร ณวัดพรุใหญ่   ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253