นักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารทางการศึกษา จำนวน 3 คน เมื่อวันที่  26 เมษายน 2561  เวลา 08.30 – 12.00 น. โดยมีนางประดับ  ฤทธิไกร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กล่าวต้อนรับ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253