การจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561

คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม , โรงเรียนบ้านไชยราช และโรงเรียนบ้านเขาชันโต๊ะ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253