ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ภาษาพม่า)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบาย

การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

(ภาษาพม่า)

Download ภาษาพม่า.pdf (PDF, 1KB)

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253