การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ในการโอน/ย้าย เปลี่ยนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ได้มีประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร รายละเอียดดังแนบ

Download องค์ประกอบตัวชี้วัด-การโอน-ย้าย-38-ค.2.pdf (PDF, 1KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253