ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนประชานิคม 3

วันที่ 23 สิงหาคม 2561  นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชพ.1 มอบหมายให้ นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชพ.1  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร.ร.ประชานิคม 3 เพื่อพิจารณาเลิกสถานศึกษา กรณีไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดตั้งรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253