พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นางวลัยรัตน์ ขวัญพุฒ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ขึ้นรับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253