การแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561  สพป.ชุมพร เขต 1 จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 กล่าวรายงาน ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียน ใน 6 ประเภทชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และการแข่งขันกรีฑา โดยการแข่งขันแบบออกเป็น4 ระดับ คือ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี 12 ปี 14 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย – หญิง โดยจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนในสถานศึกษาให้มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มั่วสุมกับอบายมุข และสิ่งเสพติด และเพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับที่สูงขึ้น อันเป็นการยกระดับมาตรฐานกีฬาของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สู่ระดับสากลในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ ยังจัดให้มีริ้วขบวนพาเหรดสวยงาม เพื่อให้แต่ละเครือข่ายสถานศึกษาได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ โดยการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีนักกีฬา กองเชียร์ ผู้ควบคุม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 2,400 คน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253