ผอ.สพป.ชพ.1 รับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ในการประชุมหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลกลางจังหวัดชุมพร  ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ประจำเดือนตุลาคม 2561 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  รับเกียรติบัตร “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ”   จากนายวิบูลย์   รัตนาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร เป็นหน่วยงานแห่งแรกของจังหวัดชุมพรที่ได้รับการคัดเลือก ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253