ประชุมทางไกลรับฟังนโยบายการพิจารณารายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญเสริม อบอุ่น รอง ผอ.สพป.ชพ.1 เป็นประธาน  การประชุมทางไกล(conference) เพื่อรับนโยบายในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นการขับเคลื่อนโครงการและแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก และปัญหาความเหสื่อมล้ำทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยมี ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 10 เครือข่าย ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมรับฟัง ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชพ.1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253