การมอบทุนการศึกษาในโครงการกิจกรรม เพื่อสังคมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

วันที่ 31  ตุลาคม  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ให้การต้อนรับคณะสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ในการมอบทุนการศึกษาในโครงการกิจกรรม เพื่อสังคมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 31 ตุลาคม 2561 ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จำนวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 10,000 บาท ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253