รับมอบทุนการศึกษาในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรในสำนักงาน ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ) นำโดย นายสาทร โตโพธิ์ไทย ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ที่มามอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ให้กับรงเรียนในสังกัด โดยมีประธานเครือข่ายและตัวแทนของเครือข่ายสถานศึกษาศึกษา ในสังกัด ทั้ง 10 เครือข่าย เป็นผู้รับมอบ และในการนี้ นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ได้กล่าวขอบคุณสถาบันคุ้มครองเงินฝากที่ได้ให้เกียรติและให้โอกาสกับนักเรียนในสังกัดสพป.ชพ.1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253