การติดตามช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผุู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้คณะกรรมการติดตามช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ โรงเรียนบ้านหินกบ โรงเรียนบ้านแก่งแพกา โรงเรียนบ้านสวนทรัพย์ และโรงเรียนประชาพัฒนา

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253