รายงานการพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม

  ชื่อรายงาน  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
 โดย  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับพกพา

Download รายงานการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทย-ฉบับพกพา.pdf (PDF, 1KB)

 

สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มได้ที่ : ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์วุฒิสภา

http://library.senate.go.th/e-library/web/main_document.jsp?DocID=14442076&DocIDOPDC=

http://library.senate.go.th/document/Ext14442/14442076_0005.PDF

File 1

Download รายงานการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทย-ฉบับเต็ม-File1.pdf (PDF, 1KB)

File 2

Download รายงานการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทย-ฉบับเต็ม-File2.pdf (PDF, 1KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253