สพป.ชุมพร เขต 1 ซ่อมบ้านนักเรียนหลังที่ 2 ตามโครงการ “สร้างรอยยิ้มให้น้อง”

เมื่อวันนี้ 27 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นำโดย นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นายวิมาน ดีทองหลาง รอง ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1, ประธานเครือข่ายสถานศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมเปิดกิจกรรมซ่อมบ้านให้นักเรียน ตามโครงการ “สร้างรอยยิ้มให้น้อง” เป็นบ้านหลังที่สอง ของกิจกรรมซ่อมบ้านให้น้อง โดยในวันนี้ เป็นบ้านของ เด็กหญิงกนกวรรณ ศิริวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  ในการนี้ สพป.ชุมพร เขต 1 สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท สิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิต และระดมทุนจากภาคีเครือข่าย ผู้ใจบุญช่วยกันบริจาค โดยให้นักการภารโรงของ สพป.ชุมพร เขต 1 และโรงเรียน เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม โดยร่วมมือประสานกับชุมชน***  

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253