ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวว่าว

วันที่  29  พฤศจิกายน  2561  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                              โรงเรียนบ้านหัวว่าว  เพื่อรับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา และ การรับผิดชอบดูแลทรัพย์สินทั้งหมดของโรงเรียนประชานิคม 3 ตามประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประชานิคม 3  เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2561

  

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253