นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

Download 4-2019-ปฏิทินการรับนักเรียน.pdf (PDF, 1KB)

Download 4112.pdf (PDF, 1KB)

Download บีบ-1-2019-นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ.pdf (PDF, 1KB)

Download บีบ-2-2019-ประกาศการรับนักเรียน-รร.วัตถุประสงค.pdf (PDF, 1KB)

Download บีบ-3-2019-ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ.pdf (PDF, 1KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253