การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ Shopping List 5 รายการ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ

ประกาศคุณลักษณะ(TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ

ประกาศคุณลักษณะ(TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติการเสนอราคา Shopping list 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา Shopping list

สัญญา

สัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์Shopping List 5 รายการ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253