การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

ประกาศขายเครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

บริการนวดน้ำมันและเครื่องกรองน้ำ (TOR)

ประกาศคุณลักษณะ(TOR)จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติการเสนอราคา

ประกาศผู้มีคุณสมบัติในการเสนอราคาครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

สัญญา

สัญญา รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าและถังน้ำ

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253