คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Download คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฉบับจิง13มิย62.pdf (PDF, 1KB)

คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงิน นายสมชาย  โกฏวิเชียร

Download 1คู่มือการเบิกจ่ายสวัสดิการ-คุณสมชาย-2.pdf (PDF, 1KB)

คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงิน  นางวราณี  เดชค้ำ

Download งานบัญชีพี่อ้อย-ล่าสุด.pdf (PDF, 1KB)

คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงิน นางจินดา  เกษแก้ว

Download 2งานคู่มือเงินเดือน-พี่จิ๋ม-1.pdf (PDF, 1KB)

คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงิน นางสาวจันทรัตน์ ศรีปรีชาพัฒนะ

Download พี่หลิน.pdf (PDF, 1KB)

คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงิน นายสุพรรณ  ศรีสงกา

Download งานน้าเจี๊ยบ.pdf (PDF, 1KB)

คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงิน นางพิมฤดี ครุฑไชยันต์

Download 7คู่มือ-พ.pdf (PDF, 1KB)

คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงิน นางศิวัชญา  สระโร

Download คู่มือ-ศิวัชญา.pdf (PDF, 1KB)

คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงิน นางสาว อัญจิมา  เสาวรส

Download คู่มือ-อัญจิมา.pdf (PDF, 1KB)

คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงิน นางสาวสุภาวดี  อวยสำราญ

Download นางสาวสุภาวดี-อวยสำราญ-1.pdf (PDF, 1KB)

คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงิน นางสาวชาลิดา  บัวสุวรรณ

Download คู่มือ-ชาลิดา.pdf (PDF, 1KB)

คู่มือกลุ่มบริหารงานการเงิน  นายวิทยา  สงค์ประภา

Download คู่มือวิทยา.pdf (PDF, 1KB)

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253