ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

Download หนังสือแจ้งซักซ้อมความเข้าใจแนวทางขอความเห็นชอบจัดหาคอม.pdf (PDF, 1KB)

 

Download ขั้นตอนและแบบฟอร์ม.pdf (PDF, 1KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253