งานวิชาการบ้านร้านตัดผม OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายวิมาน  ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานการจัดงานวิชาการบ้านร้านตัดผม OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2561 ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้มาร่วมงาน คือ ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษา ตำรวจ ทหาร ผู้ปกครอง และโรงเรียนในเครือสถานศึกษาท่าแซะ 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253