การประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง ระบบประชุมทางไกลในองค์กร

วันนี้ วันที่ 26 มีนาคม 2562 นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ทุกคน เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง ระบบประชุมทางไกลในองค์กร เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการใช้ระบบประชุมทางไกล ความรู้เชิงเทคนิคการเชื่อมต่อระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253