กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ “ภาคภูมิ…ยินดี ศักดิ์ศรีชาวชุมพร ครั้งที่ 8”

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โชคดี.เค คอนเวนชั่นฮอลล์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ “ภาคภูมิ…ยินดี ศักดิ์ศรีชาวชุมพร ครั้งที่ 8” เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 พร้อมนำเสนอความสำเร็จของนักเรียนที่เข้าประกวดและแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ,นักเรียนที่สามารถทำคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561 เต็ม 100 คะแนน รวมถึงนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2561 และมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน “จิตอาสา ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” จำนวน 67 ทุน
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม และนายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร ร่วมเป็นเกียรติในงาน โดยมีนางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กล่าวต้อนรับ มีนักเรียน ครู ผู้บริหาร และผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 620 คน….

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253