การประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2

ประกาศราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2

ประกาศคุณลักษณะ (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2

ประกาศคุณลักษณะ (TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2

ประกาศผู้มีคุณสมบัติการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2

ประกาศผู้มีคุณสมบัติการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำหรับห้องเรียน DLTV ครั้งที่ 2

สัญญา

สัญญาDLIT รายการกระดานไวท์บอร์ด หจก.พี.เอ็ม. เฟอร์-เทค

สัญญา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) รายการ กระดานไวท์บอร์ด จำนวน ๔๖ โรงเรียน

สัญญาDLIT รายการลำโพง หจก.วี.ซี.เอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ ซาวด์ โปรเจค

สัญญาDLTV รายการลำโพง หจก.วี.ซี.เอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ ซาวด์ โปรเจค

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253