รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ “วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา” ( Best Practice)

วันที่ 29 เมษายน 2562 นางสาวอภิตา เกียงสุภา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต 1 รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ “วิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา” ( Best Practice) ในการประชุมผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา จาก นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพมหานคร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253