คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

 

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

Download คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา.pdf (PDF, 1KB)

 

คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (โดยสำนักงาน ป.ป.ช.)

คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สำหรับบุคลากร สำนักงาน ป.ป.ช.

Download คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับการขับเคลื่อนหลักสูตร.pdf (PDF, 1KB)

สรุปหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา-ฉบับย่อ

Download สรุปหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา-ฉบับย่อ-1.pdf (PDF, 1KB)

Slides บรรยายหลักสูตรต้านทุจริต โดยวิทยากร สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดชุมพร

Download Slides-บรรยายหลักสูตรต้านทุจริต.pdf (PDF, 1KB)

Slides บรรยายหลักสูตรต้านทุจริต โดยวิทยากร สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดชุมพร (แก้ไข)

Download Slides-บรรยายหลักสูตรต้านทุจริต-ปปช.ชุมพร-แก้ไข.pdf (PDF, 1KB)

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253