แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ที่ 90 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ลงวันที่ 3 เมษายน 2561

Download ตั้งกรรมการบริหารอัตรากำลัง.pdf (PDF, 1KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253