ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ลงพื้นที่ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา และโรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านในการจัดการเรียนการสอน โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้เน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยสภาพอาคารสถานที่รวมถึงระบบไฟฟ้า โครงการอาหารกลางวัน โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการรอรับนักเรียนในตอนเช้าหน้าประตูทางเข้าโรงเรียน ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเวร อยู่รอรับนักเรียน เพื่อจะได้พบปะกับผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียน ซึ่งจะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองของนักเรียน

โรงเรียนบ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา

โรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253