การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  1

วันที่ 26 มิถุนายน 2562  เวลา  15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นายมนูญ  จันทร์สุข  ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดบุคลากรลงกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต  1 โดยมีวาระในการพิจารณาทบทวนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ที่อยู่ระหว่าง ก.ค.ศ. พิจารณา จำนวน 4 ตำแหน่ง

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253