การประกวดราคาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

คุณลักษณะ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

คุณลักษณะ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

ราคากลางรายการจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

ราคากลางรายการจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

รายชื้อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

Download ผู้ยื่นเสนอราคา.pdf (PDF, 1KB)

กรรมการพิจารณา ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

Download รายงานการประชุม.pdf (PDF, 1KB)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

Download ประกาศผู้ชนะ-1.pdf (PDF, 1KB)

สัญญา

สัญญาจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253