ต้อนรับคณะกรรมการจากมูลนิธิไทยรัฐ

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นประธานในการร่วมต้อนรับคณะกรรมการจากมูลนิธิไทยรัฐ                   ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)  ในการนี้ มีนางชมัยพร รัตนพรหม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และนายธีวรา มากสาขา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย.-

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253