ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 28 สิงหาคม 2562   นายมนูญ จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วยนายสุทธิพันธ์ แสงขำ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะพูดคุยให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ) และโรงเรียนบ้านหัวว่าว อำเภอท่าแซะ พร้อมได้ติดตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน และติดตามการพัฒนาการอ่านเขียนของนักเรียน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่สามารถอ่านเขียนได้ในระดับดี มีการใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV การเรียนการสอนด้วย

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253