รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง หน่วยเบิกจ่าย สพป.ชุมพร เขต1 ศูนย์ต้นทุน 2000400185 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ศูนย์ต้นทุน 2000400185

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

Download การเผยแพร่รายละเอียดประกอบงบทดลอง.pdf (PDF, 1KB)

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253