กิจกรรมชุมพรร่วมใจ เที่ยวไทยยั่งยืน

วันที่ 22 ธันวาคม 2562  เวลา 13.00 น. นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 200 คน  เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด (ชุมพร  All For Green) “ชุมพรร่วมใจ  เที่ยวไทยยั่งยืน”  ณ หาดคาบาน่า(ทุ่งวัวแล่น) ตำบลสะพลี  อำเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร โดยมีนายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รมต. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มีนายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  กล่าวรายงาน  ทั้งนี้ ยังมี ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์  รมช.กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมของจังหวัดชุมพรในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มีนักเรียน นักศึกษา ส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมทำกิจกรรมดังกล่าว จำนวนกว่า 1,000 คน โดยมีนายวิบูลย์  รัตนาภรณ์วงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดชุมพรในครั้งนี้ หลังจากนั้นเวลา 17.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้เดินทางเยี่ยมชม และให้กำลังใจกับครู นักเรียน และผู้บริหารโรงเรียนบ้านเขาบ่อ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม และโรงเรียนวัดน้อมถวาย ในการนำผลิตภัณฑ์ และสินค้าของโรงเรียนมาร่วมจัดบูธ จำหน่ายในงานถนนคนเดิน กิน ช้อปใช้ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของจังหวัดชุมพร ที่รณรงค์การท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายรัฐบาล  ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร

กิจกรรมทำความสะอาดชายหาด

เยี่ยมชมการออกบูธจำหน่ายสินค้าของโรงเรียน ถนนคนเดินหน้าเทศบาลเมืองชุมพร

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253