สพป.ชุมพร เขต 1 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 (จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง) เพื่อประชุมหารือ/ข้อสรุปในการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ในการนี้ นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1(รองประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงาน) ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 ชี้แจงรายละเอียดฯ โดยมีนางสุวารี เคียงประพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.(ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงาน) ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 3 เป็นประธานการประชุมฯ และดร.โชติมา หนูพริก ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สนก.สพฐ.เป็นกรรมการ  ซึ่งคณะกรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ผอ.สพป./สพม. ,รอง ผอ.สพป./ สพม , ศึกษานิเทศก์ , ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, ผู้ทรงคุณวุฒิ  และนักวิชาการศึกษา จากกลุ่มจังหวัดที่ 3

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253