ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงาน สพป.ชุมพร เขต 1

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซด์ของ สพป.ชพ.1

Download แผน-ประกาศจ้างทาสี.pdf (PDF, Unknown)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

Download เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ-2563ลงระบบสารสนเทศ.pdf (PDF, Unknown)

Download แผนทาสี_.pdf (PDF, Unknown)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สถานที่ปิดประกาศ ของ สพป.ชพ.1

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253