การประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงาน สพป.ชุมพร เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงาน สพป.ชุมพร เขต 1

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงาน สพป.ชุมพร เขต 1

เอกสารประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงาน สพป.ชุมพร เขต 1

เอกสารประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงาน สพป.ชุมพร เขต 1

ราคากลางรายการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงาน สพป.ชุมพร เขต 1

ราคากลางรายการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงาน สพป.ชุมพร เขต 1

 

รายชื่อผู้ขอรับ และผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงาน สพป.ชุมพร เขต 1

รายชื่อผู้ขอรับ และผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงาน สพป.ชุมพร เขต 1

การพิจารณาผลฯ ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงาน สพป.ชุมพร 1

การพิจารณาผลฯ ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงาน สพป.ชุมพร 1

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงานฯ

สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคารสำนักงานฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร สนง. บนเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

Download ทาสี.pdf (PDF, 1KB)

ปิดประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีอาคาร สนง. ณ สถานที่ปิดประกาศ สพป.ชพ.1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253