สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ.ครั้งที่14/2563

วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.  นายมนูญ จันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขต   พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 14/2563 ผ่านทางระบบ VDO Conference เพื่อรับทราบข่าวสารข้อราชการ แนวนโยบายการจัดการศึกษา และแนวทางปฏิบัติในห้วงสถานการณ์  การระบาดของโรค ควิด – 19 หลังจากนั้น ผอ.สพป.ชพ.1 ได้ประชุมบุคลากรต่อ เพื่อร่วมวางแผนกำหนดมาตรการ คิดวิธีการแนวปฏิบัติเพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนช่วงเปิดภาคเรียน 1 ก.ค. 63 ทั้งนี้ มาตรการฯต้องให้เหมาะสมกับบริบทและ ความพร้อมของโรงเรียน โดยคำนึงความปลอดภัยของตัวนักเรียนเป็นหลัก

 

                   

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253