กิจกรรมเคารพธงชาติ

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 08.30 น. นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ชุมพร เขต 1   พร้อมคณะบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)  ซึ่งในการนี้ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากร  โดยได้กล่าวขอบคุณบุคลากรที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา และแนะนำให้ทุกคนป้องกันและการดูแลตัวเอง พร้อมทั้งเฝ้าระวัง ในสถานการณ์โควิด – 19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253