ประกาศจ้างก่อสร้างแท่นวางถังเก็บน้ำ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานขอจ้างก่อสร้างแท่นวางถังเก็บน้ำ

รายงานขอจ้างก่อสร้างแท่นวางถังเก็บน้ำ

ราคากลางจ้างก่อสร้างแท่นวางถังเก็บน้ำ 

ราคากลางจ้างก่อสร้างแท่นวางถังเก็บน้ำ 

หนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีอาชีพ

หนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีอาชีพ

รายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาจัดจ้างแท่นวางถังเก็บน้ำ

รายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาจัดจ้างแท่นวางถังเก็บน้ำ

การพิจารณาผลฯ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายการจ้าง ก่อสร้างแท่นวางถังเก็บน้ำ 

การพิจารณาผลฯ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายการจ้าง ก่อสร้างแท่นวางถังเก็บน้ำ 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

สัญญาจ้างก่อสร้างแท่นวางถังเก็บน้ำ 

สัญญาจ้างก่อสร้างแท่นวางถังเก็บน้ำ 

ประกาศจ้างก่อสร้างแท่นวางถังเก็บน้ำด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง บนเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง

Download ถังน้ำ.pdf (PDF, 1KB)

ปิดประกาศจ้างก่อสร้างแท่นวางถังเก็บน้ำด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ณ สถานที่ปิดประกาศ สพป.ชพ.1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253