สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลฯ

      วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายมนูญ  จันทร์สุข ผู้อำนวยการ สพป.ชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกลฯ ของ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference โดย ดร.กวินทร์เกียรติ  นนท์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อกำกับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ สนับสนุน แก้ไขปัญหาร่วมกับโรงเรียน และดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์เฉพาะกิจ การศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของ สพป.ชุมพร เขต 1 ตามนโยบายของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253