ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซด์ของ สพป.ชพ.1

Download แผนการจัดซื้อคอม.pdf (PDF, 1KB)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

Download เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ-2563ลงระบบสารสนเทศ.pdf (PDF, 1KB)

Download แผนคอมฯ_.pdf (PDF, 1KB)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ณ สถานที่ปิดประกาศ ของ สพป.ชพ.1

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253