การประชุมทางไกลซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล

วันที่ 1 มิถุนายน  2563 เวลา 13.00 น. … นายมนูญ  จันทร์สุข  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญเสริม  อบอุ่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พร้อมด้วย นางนันท์นภัส  เกียรติมาพรศักดิ์  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมทางไกลซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมไกล เกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้สำหรับการประชุมทางไกล และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่  https://www.youtube.com.obectvonline หรือ http://www.obectv.tv

 

© Copyright 2018, All Rights Reserved สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 60/1 ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86190 Tel : 077-576253